İnvaziv Neyroradiologiya

İnvaziv Neyroradiologiya zamanı icra olunan prosedurlar bunlardır.

Beyin damar xəstəlikləri (anevrizma, AVM/AVF, yuxu arteriyasının stentlənməsi, beyin damarlarında daralmaların balon və stent müalicələri);

Kəskin insultda (beyin damarlarının tıxanmasına bağlı anidən meydana gələn təcili vəziyyətlər) tıxalı damarların açılması.