With Invasive RadiologyNon-operative treatment methods

İnvaziv Radiologiya diaqnostika sahəsi olan Radiologiyadan fərqli olaraq müalicə edici bir tibb sahəsidir. İnvaziv Radiologiya ürək xəstəlikləri, göz xəstəlikləri mütəxəssisləri və ya urologiya kimi tək bir sahə və ya organ sistemləri ilə deyil, bir çox orqan sisteminin əməliyyatla müalicə edilən və ya əməliyyatla müalicəsi imkansız olan xəstəliklərini əməliyyatsız üsullarla müalicə edir. İnvaziv Radiologiyadaki prosedurlar; ultrasəs, floroskopiya və tomoqrafiya kimi görüntüləmə metodlari rəhbərliyində cərrahiyyəyə görə daha az riskli üsullar istifadə olunaraq icra olunur.